Voor effectieve gedragsverandering en keuzeoptimalisatie

Impact voor uw doelgroep, organisatie en omgeving

De Keuze Architecten hebben ruime ervaring in het doorgronden en verbeteren van keuzevraagstukken en in het identificeren en ontwikkelen van de interventies die nodig zijn voor succesvolle verandering van gedrag.


Wat is onze werkwijze?

Een selectie uit de projecten waar wij trots op zijn!

 

Veiligheid.nl en de Atletiekunie

Beginnende sporters leren om blessures te voorkomen

Onderzoek | ontwerp & ontwikkeling | Web app | Ontwikkeling en lancering web app

Bewezen effectief: deelnemers doen vaker spierversterkende oefeningen dan controlegroep

 

de Stomavereniging

Informeren en bespreekbaar maken van alles rondom het hebben of krijgen van een stoma

(Doelgroep)onderzoek | Ontwerp communicatiestijl | Ontwikkeling keuzehulp | Ontwikkeling animaties

 

Veiligheid.nl

Ouderen risico's op vallen bijbrengen

Campagne online en offline | bewustwording | Gamification | Ontwerp & Ontwikkeling Dobbelspel en reactietest |

 

Zo gaan wij te werk:

 

Begrijpen van de uitdaging

Doelgroeponderzoek en User Journeys
 • Deskresearch
 • Interviews
 • Observatie
 • Data analyse
 • Behavioral mapping
  (welk gedrag vertonen mensen en waarom? Met welke hefbomen en barrières moeten we rekening houden?)
 • Analyse keuzeprocessen
 

Strategische keuzes

Activatiestrategie voor doelgroepen & stakeholders
 • Touch Point Analyse (definitie van interventiepunten)
 • Nudge Canvas (waar en wanneer welke duwtjes en interventie-onderdelen toepassen)
 • Keuzeoptimalisatie
 

Ontwerpen interventie

Applicaties, Interventies & campagnes
 • Creatief concept
 • Visualisatie
 • Prototyping en cocreatie met gebruikers en klanten Contentontwikkeling
 • Go to market plan
 

Implementatie & impact(analyse)

Dataverzameling, leren en bijsturen
 • Implementatiebegeleiding
 • Definitie van datapunten
 • Evaluatie
 • Case documentatie
 • Continu leren