De Keuze Architecten doen mee in de Zorgzandbak

V.l.n.r: Bas Ruyssenaars, Jolande Tijhuis, Teresa Cardoso Ribeiro, Conny Helder

Te vaak lopen innovators in de zorg tegen de barrières aan van het zorgsysteem. Innovaties komen niet verder en digitale zorg is nog steeds geen onderdeel van passende zorg. Vaak zijn de knelpunten voor niemand nieuw. En toch vinden we het lastig om er holistisch en systemisch naar te kijken en op te acteren. De Zorgzandbak, een initiatief vanuit het Zorginstituut in samenwerking met de NZa, IGJ en VWS, wil de stap faciliteren van ‘individuele actie’, naar ‘wat kunnen we samen beter’.  Daarbij gaat het om het onderzoeken en indien wenselijk implementeren, leren en opschalen van passende digitale zorg. Door systeempartijen en innovatoren bijeen te brengen rond transparant geselecteerde casussen als cluster van vergelijkbare vragen om samen in de praktijk te innoveren en te leren transformeren.

Zo houden we de ingezette beweging op gang van samenwerkende partijen die het veld verder helpen én zelf transformatiekennis opdoen. Mede op het gebied van (kwaliteits-)beleid, wetgeving, regulering en toezicht. Daarbij gaat het continue om het gezamenlijk oplossen van exemplarische (niet op zichzelf staande) knelpunten zodanig dat de oplossingen staande blijven, voorbij de snelle, tijdelijke N=1 fix ėn de status quo uitdagen.

Een hypothese is daarbij dat collaboratieve besluitvorming tussen systeemspelers een belangrijke rol zal spelen om daadwerkelijk impact te maken. Door innovators duidelijke kaders te bieden op basis waarvan zij kunnen ondernemen met maatschappelijke waarde EN tegelijkertijd als overheid opnieuw te leren hoe elkaar in stelling te brengen. Hoe komen we tot een model om collaboratieve beslissingen te nemen?