Contact informatie

De projecten van de Keuze Architecten richten zich op het maken van keuzes en het ondernemen van actie. Een typisch Keuze Architecten project verloopt via 3 stappen:

1. Onderzoek: Wat is de uitdaging?

> We werken direct met de doelgroep om te ontdekken wat de grootste uitdaging is om nieuw gedrag te activeren.
De projecten en methode van de Keuze Architecten zijn zorgvuldig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever én de eindgebruikers. We werken nauw samen met onze cliënten om de doelgroep af te bakenen. De doelgroep is over het algemeen de eindgebruiker van de opdrachtgever (bijvoorbeeld: patiënten met een speciale aandoening) of de dienstverleners van de eindgebruikers (professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg). We werken nauw samen met de doelgroep om hun belangrijkste uitdaging te kunnen definiëren. Dit doen we door middel van interviews, observatie en literatuuronderzoek.

2. Concept: Wat zijn de keuzemogelijkheden en wat is de logische relatie ertussen?

> We houden het simpel.
Naar aanleiding van het onderzoek brengen we het probleem terug tot de kernelementen zodat alle betrokkenen zich kunnen focussen op de essentie. Dit kan nog eens worden nog eens getoetst bij de doelgroep. Inzicht bieden in de keuzes en mogelijkheden kan soms genoeg aanleiding zijn voor nieuw gedrag.

3. Ontwerp: Welk ontwerp spoort mensen aan tot kiezen en nieuw gedrag?

> We zetten creatieve, activerende interventies in
De Keuze Architecten stimuleren nieuw gedrag door keuze mogelijkheden op zo een manier te ontwerpen, dat het makkelijker wordt om te kiezen. Hierbij baseren we ons op bestaand onderzoek over gedrag en design. Menselijk gedrag is niet altijd gebaseerd op rationele overwegingen, maar vaak op (een reeks) intuïtieve acties. Cognitieve theorieën tonen daarnaast aan dat tekst zich meer leent zich voor kennisvergaring en verdieping in de materie; beeld spreekt meer de intuïtie aan en is eerder geschikt om emoties op te wekken. Wanneer een project dit vereist, werken De Keuze Architecten samen met specialisten in grafisch design en webdesign om de meest effectieve tools voor verandering op te kunnen leveren.

Essentieel voor het realiseren van duurzame gedragsverandering onder de doelgroep is implementatie via de juiste kanalen. Ook de implementatie nemen we mee in ons onderzoek en daarbij ondersteunen we graag de cliënt.

Geïnteresseerd in samenwerken met de Keuze Architecten?

Neem contact met ons op:
T:             020-624 77 26
E:             info@dekeuzearchitecten.nl

Lees hier onze Algemene Voorwaarden.

De Keuze Architecten logo

Spuistraat 12
1012 TS Amsterdam
the Netherlands
+31 (0)20 624 77 26

Mail Us Or feel free to call +31 (0)20 624 77 26