Contact informatie

Patiënten met een hart -of vaataandoening vinden het vaak moeilijk om zelf te bepalen welke keuzes omtrent gezondheid en levensstijl het beste bij hen past. Zorgverleners raken vaak gefrustreerd wanneer patiënten zich niet aan het voorgestelde behandelplan houden, terwijl deze bedoeld is om de gezondheid van de patiënt te verbeteren of in stand te houden.

 

 

Het instrument

De Keuze Architecten en de Hart & Vaatgroep ontwikkelen daarom een instrument om een brug te slaan tussen patiënt en zorgverlener in het bepalen van het behandelplan. Hierbij staat het formuleren van de intrinsieke motivatie centraal, waarbij de patiënt nadenkt over zijn of haar levensdoelen en hoe gezondheidsaspecten bij kunnen dragen om deze te realiseren. Hieruit komen gezondheidsdoelen voort die als startpunt dienen voor het gesprek met de zorgverlener en het gezamenlijk kiezen van een behandelplan.

Het doel

Door dit instrument kan de patiënt inzicht krijgen wat zijn of haar doelen betekenen voor de gewenste gezondheid en kan de patiënt richting geven aan het gesprek met de zorgverlener. De zorgverlener kan het instrument inzetten als aanknopingspunt voor een gesprek, waarbij de zorgverlener de behandeling effectief kan afstemmen op de persoonlijke waarden van de patiënt. Hierdoor zullen de consulten naar verwachting doelmatiger verlopen met als uitkomst passende zorg.

info_graphic_hartjpg_Page1

De Keuze Architecten logo

Spuistraat 12
1012 TS Amsterdam
the Netherlands
+31 (0)20 624 77 26

Mail Us Or feel free to call +31 (0)20 624 77 26