Contact informatie

Bas Ruyssenaars Oprichter en Partner


Is inBasRuyssenaarsnovator en gespecialiseerd in het versterken van bedrijven en organisaties door creatieve strategievorming. Hij heeft een achtergrond als multimedia uitgever (o.a. Kluwer), marketeer en ontwikkelaar van nieuwe business concepten. Hij behaalde zijn MA Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en zijn Bachelor International Business aan de Haarlem Business School. Naast mede-oprichter en partner van De Keuze Architecten is hij: netwerkorganisatie voor creatieve innovatie; Partner bij het Instituut van Briljante Mislukkingen voor het promoten van transparantie en zelfreflectie;   Uitvinder en eigenaar van het sportspel YOU.FO.

Creatieve Partners

 

pasfoto

Florien Huizinga

Is sociaal psycholoog en gespecialiseerd in gezondheid en gedragsveranderingstechnieken. Ze is het liefst bezig met het bedenken van strategieën om groepen mensen gezonder en bewuster te laten leven. In 2016 behaalde ze haar Master of Science in ‘Psychologie van Gezondheidsgedrag’ aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de Keuze Architecten richt ze zich op   het vertalen van complexe gedragstheorieën naar praktische en visuele toepassingen.

 

Koen Muurlingkoenkeuze

Is Technical Director bij Memento en voor de Keuze Architecten vaak betrokken bij de technische realisatie van projecten.Hij startte op zijn 16e zijn eerste bedrijf en heeft sindsdien zo’n beetje alle professionele facetten van de internetbranche meegemaakt (hardware, networking, software). De studie Artificial Intelligence aan de UvA verdiepte zijn technische kennis en inspireerde om vaak verder te denken dan de gebaande paden. Hij kan goed de technische implicaties en (on)mogelijkheden inschatten vanaf de concept fase.

marc keuzeMarc de Geus

Is Creative Director bij Memento en voor de Keuze Architecten vaak betrokken bij de vertaalslag van strategisch concept naar creatief ontwerp. Haalde zijn Bachelor of Arts, Interface- and interaction design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Na zijn studie deed hij ervaring op bij diverse Media Bureau’s waarna hij vrij snel met Memento zelfstandig de projecten ging opzoeken. Zijn kracht zit in het vertalen van een concept naar een concreet visueel design.

Giel Bos   

gielIs ondernemer met een onderwijshart. Werkzaam geweest binnen het onderwijs, uiteenlopend van primair tot wetenschappelijk onderwijs. Hij is momenteel nog steeds actief als docent op het HBO (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Daarnaast heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling van het innovatieve sportspel YOU.FO. Hij behaalde zijn Bachelor of Education aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en zijn Master of Science als bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarna hij zijn eigen adviesbureau oprichtte: Bos Sports Consultancy. Hij is betrokken bij de Keuze Architecten als consultant op het gebied van onderwijs, sport en bewegen.

johanJohan van der Woude

Is (digitaal) ontwerper en oprichter van Studio Black, vaste partner van de Keuze Architecten. Na het afronden van de kunstacademie is hij vrij snel voor zichzelf begonnen. Hij houdt zich bezig met het totaal ontwerp, van conceptontwikkeling tot aan het eindproduct. Hij heeft een brede en diverse klantenkring, uiteenlopend van innovatie en zorg tot aan kunst en cultuur. Deze brede kennis sluit goed aan op de diversiteit in projecten die hij voor de Keuze Architecten uitvoert.

Marcel Spaan

Is digital creative,  gespecialiseerd in user-centred design. Hij vindt het zaak om dingen zo simpel mogelijk te houden. Als visual- en interaction-designer doet hij opdrachten voor grote en kleine bedrijven. Daarnaast gaf hij ook colleges aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn werk voor Studio Black ligt in lijn met zijn werkzaamheden voor de Keuze Architecten, namelijk het omzetten van complexe dingen in actiegerichte en begrijpbare dingen.

David Dodd Consultant Behavioral Changedaviddodd

Heeft carrière gemaakt als consultant in de energie sector en runt inmiddels een eigen Coaching bedrijf. Hij is gespecialiseerd in het verbeteren van iemands prestaties, persoonlijk of binnen een bedrijf, door middel van een holistische aanpak. Stap voor stap worden doelen bepaald, en acties ondernomen om deze te bereiken waarbij veel aandacht is voor iemands eigen verantwoordelijkheidsgevoel, motivatie en passies. Ook is hij verbonden aan het Instituut van Briljante Mislukkingen, en de Briljante Mislukkingen Award waarmee hij transparantie en zelfreflectie over het eigen presteren en falen stimuleert. Hij is betrokken bij de Keuze Architecten als consultant op het gebied van menselijk gedrag.

De Keuze Architecten logo

Spuistraat 12
1012 TS Amsterdam
the Netherlands
+31 (0)20 624 77 26

Mail Us Or feel free to call +31 (0)20 624 77 26