Contact informatie

Het leven draait om keuzes maken en dat is niet altijd even makkelijk. Door een teveel aan mogelijkheden is het overzicht zoek; je stelt het maken van een beslissing uit of maakt een keuze die niet optimaal blijkt te zijn. De Keuze Architecten helpen het keuzeproces te vereenvoudigen en maken creatieve tools die aansporen tot verandering. Zodat mensen kunnen kiezen wat ze echt willen. Daarbij maken we gebruik van de visuele en intuïtieve aspecten die bij het maken van keuzes vaak een rol spelen.

De projecten van de Keuze Architecten richten zich op twee verschillende soorten uitdagingen: het maken van keuzes en het ondernemen van actie. Voor beide uitdagingen willen we de doelgroep het heft in handen geven om pro-actief keuzes te maken voor duurzame verandering.

Keuzes Maken We simplificeren complexe situaties en verhelderen keuze mogelijkheden zodat mensen (weer) controle over hun beslissingen krijgen. We ontwerpen tools die de situatie zodanig simpel en helder weergeven dat iemand intuïtief gestimuleerd wordt om een keuze te maken. Tools die de mogelijkheid bieden om doordachte en pro-actieve keuzes te maken.

Actie Ondernemen We simplificeren en verhelderen een actietraject om mensen controle over hun keuzes (terug) te geven. Een actietraject kan in gang worden gezet door een bewuste, individuele keuze of door het starten van een (officiële) procedure. We ontwerpen tools die iemand zowel ondersteunen bij het nemen van de eerste stap als helpen de focus en discipline te behouden die nodig is voor gedragsverandering.

De Keuze Architecten zijn werkzaam op een breed terrein. Lees hier meer over onze projecten.

De Keuze Architecten logo

Spuistraat 12
1012 TS Amsterdam
the Netherlands
+31 (0)20 624 77 26

Mail Us Or feel free to call +31 (0)20 624 77 26